Pravidla pro podávání stížností, podnětů a jejich vyřízení

ADP-ANNA s.r.o. se snaží předcházet konfliktům a plnit své poslání řádně. Může se ale stát, že jsou jak klienti nebo jejich okolí nebo někdo další nespokojeni s touto prací a potřebují toto vyjádřit ve své stížnosti, podnětu, podání. K tomu slouží tato pravidla.

Stížnost, podnět nebo jiné podání může učinit klient, jeho rodina, další osoba, která se k tomu cítí oprávněna nebo má nějaké náměty.
Stěžovatel se může nechat zastoupit, a to na základě plné moci, která je přílohou ke stížnosti s tím, že je zde vyznačeno, komu má směřovat odpověď na stížnost.

Stížnost se podává:
-    Písemně – poštou, elektronicky, datovou schránkou
-    Ústně – příjemce stížnosti obsah podání a zapíše do knihy stížností

Adresa pro elektronické podání stížností:
-    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
-    Datová schránka u6fpik4

Stížnosti vyřizuje podle druhu stížnosti:
-    Pečovatelská služba – vrchní sestra
-    Odlehčovací služba – vrchní sestra
-    Domov pro seniory – vrchní sestra
-    Domácí zdravotní péče – vrchní sestra
-    Všechny stížnosti dále posuzuje příslušný sociální pracovník v součinnosti s vedením organizace

Stížnost musí být vyřízena nejpozději do 30 ti dnů ode dne přijetí podání. V případě, že by trvalo vyřízení déle, je o tom stěžovatel vyrozuměn.

V případě, že je stěžovatel nespokojený s vyřízením stížnosti, může se obrátit na příslušné orgány státní správy – magistrátní orgány, MPSV, Krajský úřad Praha nebo Ústí nad Labem a stížnost je poté šetřena těmito orgány.

 

11. 10. 2021                JUDr. Hana Kozáková