GDPR - Informace o osobních údajích, které jsou zpracovávány pečovatelskou a odlehčovací službou. 

Obě sociální služby na základě zákona o sociálních službách zpracovávají tyto osobní údaje klienta:

 

- Jméno, příjmení klienta
- Datum narození
- Rodné číslo
- Bydliště
- Číslo OP
- Stav – svobodný, rozvedený, vdova, vdovec
- Stupeň závislosti
- Diagnóza
- Sociální šetření
-  Individuální plán průběhu sociální služby
- Fotografie z akcí
- Tvorba ručních prací
- Kontakt s rodinou, případně kontakt na rodinné příslušníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální služba tyto údaje zpracovává ve smlouvě o poskytování sociální služby, v programu EQUIP, kde jsou zpracovány jednotlivé údaje o časovém poskytování sociální služby, v papírové dokumentaci vedené o časových údajích o poskytované sociální službě.

Sociální služba tyto údaje dále zpracovává pro potřeby statistických údajů a to MPSV (OK systém), Český statistický úřad, hlášení o službě a jejím využití pro krajský úřad a magistrát, případně městské nebo obecní úřady, dle bydliště klienta. S údaji pracuje také účetní firma, která zpracovává účetnictví, faktury klientům.
 

Všechny tyto osobní údaje jsou službou maximálně chráněny před zneužitím, papírová dokumentace je uložena v uzamykatelných registračních skříních v uzamčené kanceláři. Dokumentace vedená v elektronické podobě je uložena v počítačích, které mají hesla, jsou zamčené v kanceláři a nemá k nim nikdo, kromě oprávněných osob přístup.

 

Na vyžádání lze z dokumentace pořídit opis, případně kopii.


 

25.5.2018                JUDr. Hana Kozáková 

Používáním našich stránek vyjadřujete plný souhlas s použitím souborů cookie.

Soubory cookie nám pomáhájí v kvalitním a bezproblémovém provozu webových stránek.

Akceptuji