ADP-ANNA s.r.o. zahájil dne 2.ledna 2020 provoz domova pro seniory. Jedná se o registrovanou sociální službu, číslo registrace je 1550151. Domov pro seniory je na adrese Čsl. armády 621/25, Děčín. Jedná se o soukromé zařízení, počet míst je 12.

Domov pro seniory se řídí plně příslušným ustanovením zákona o sociálních službách v platném znění a tomu odpovídají také ceny, které jsou uvedeny v ceníku služeb.

Domov pro seniory má vícelůžkové pokoje, každý pokoj je vybavený lůžkem zn. Linet, plně polohovacím. Nábytek je vyhotoven tak, aby bylo pro každého klienta dostatek úložných prostor, dále je k dispozici televize, rádio, WiFi, lednice, koupelna a WC. Kuchyně slouží k vydávání a přípravě pokrmů. Provozní řád byl schválen Krajskou hygienickou stanicí, pobočka Děčín před zahájením provozu.

 

 Veřejný závazek

Domov pro seniory ADP-ANNA s.r.o. byl zřízen soukromou osobou ze soukromých prostředků bez dotací, grantů a jiné podpory. Kapacita je 12 klientů, adresa Čsl. armády 621/25, Děčín.

Posláním Domova pro seniory ADP-ANNA s.r.o. je poskytnout podporu a pomoc seniorům a osobám se zdravotními problémy, kteří již nemůžou zůstat pro změnu svého stavu ve svém přirozeném domácím prostředí a potřebují denní pomoc a péči. Snahou je zachování sociálních kontaktů s rodinou, přáteli a okolím. Vytváříme podporu těch osob, které potřebují pro svou situaci využít pobyt v tomto zařízení. Péče probíhá v souladu s Etickým kodexem a dalšími metodikami, standardy péče. Nedílnou součástí je respektování důstojnosti, lidských práv a individuální přístup ke klientovi. Součástí péče je nabídka společenských akcí, možnosti aktivně trávit svůj čas a svobodně vyjádřit vůli, co chci a nechci dělat. Respektování přání a očekávání klienta je na prvním místě.

Domov pro seniory není určen pro osoby, které jsou plně soběstačné, pro osoby s jakoukoli závislostí (alkohol, drogy, léky), osoby nepřizpůsobivé a osoby, které nesplňují podmínky pro přijetí do domova pro seniory.

ADP-ANNA s.r.o. může odmítnout přijetí klienta v případě, že nemá dostatečnou kapacitu. Takový žadatel je zařazen do pořadníku a průběžně informován o tom, jaké jsou možnosti přijetí do domova pro seniory. Nabízíme v těchto případech terénní péči a to jak domácí zdravotní péči, tak pečovatelskou službu, pokud to dovolí možnosti a stav žadatele o domov pro seniory.

ADP-ANNA s.r.o. se tímto zavazuje poskytovat co nejlepší péči za zachování všech právních předpisů, při dodržování lidských práva a zejména přání a očekávání klientů v domově pro seniory.

 

Používáním našich stránek vyjadřujete plný souhlas s použitím souborů cookie.

Soubory cookie nám pomáhájí v kvalitním a bezproblémovém provozu webových stránek.

Akceptuji